ติดต่อเรา

บจ. ไทยพลาสติก อินดัสทรี ซัพพลายส์  & ซี เอ็น วี ซัพพลาย

101/44-45 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130

โทร. (02) 817-7982-3, 817-7773

แฟกซ์ (02) 463-9065

Mobile : 085-3693322